26 sierpnia 2021 Data Integration

Integracja Google Campaign Manager (DCM)

campaign manager dashboard
PragmaticAD » Blog » Integracja Google Campaign Manager (DCM)

Integracja platformy PragmaticBOX z Campaign Manager pozwala analizować duże zbiory danych dotyczących prowadzonych kampanii w DCM i łączyć je z danymi z trackingu Pragmatic. Umożliwia to szybszą optymalizację kampanii i osiąganie lepszych wyników. Liczba 38 metryk i 448 wymiarów w Campaign Manager daje możliwość zaawansowanej analizy dzięki automatyzacji poprzez algorytmy.

Spis Treści

Co to jest Doubleclick Campaign Manager?

DoubleClick Campaign Manager (DCM) pozwala na tracking i raportowanie wyników prowadzonych kampanii online. Zarządzanie kreacjami i kampaniami w jednym miejscu pozwala firmom i agencjom efektywniej zarządzać działaniami online. Obecnie nazwa produktu została skrócona do słów Campaign Manager.

Co daje integracja z DCM?

Przede wszystkim oszczędność czasu i kosztów związanych z ręcznym raportowaniem, tworzeniem analiz i wyciąganiem wniosków. Dodatkowo personalizowany dashboard pozwala na wizualizację najważniejszych wskaźników, które mają poprawiać optymalizację kampanii. Dlatego przy dużej liczbie kampanii i kreacji niezbędna jest automatyzacja dzięki algorytmom, które pozwalają na szybkie zestawianie dowolnych elementów kampanii i wskazywanie tych najlepszych do inwestycji.

Twoja agencja prowadzi dla Ciebie działania za pomocą DCM? Możesz monitorować efektywność prowadzonych działań na czytelnych pulpitach, w których dane aktualizowane są na bieżąco.

Dzięki usłudze Data Integration w platformie PragmaticBOX i dołączonym alertom, możesz na bieżąco reagować na pojawiające się wyniki. Zapytaj doradcę z PragmaticAD jak łatwo można uruchomić skuteczny monitoring.

Campaign Manager Dashboard
Page View KPIs

Jakie modele rozliczeń za kampanie możemy ustawić Google Campaign Manager i jakie dodatkowo w Pragmatic Campaign Manager?

Jedną z głównych wartości Campaign Managera jest mierzenie wydatków na poszczególne kampanie. Pomaga to zarządzać optymalizacją ROI w czasie rzeczywistym. Pragmatic Campaign Manager oferuje szerokie spektrum mierzalnych modeli rozliczeń. Jakie są możliwości?

W Google:

CPM – opłata za tysiąc wyświetleń kreacji.

vCPM – Active View – opłata za tysiąc wyświetleń, realnie widocznych kreacji. Kreacja jest uważana za widoczną, jeśli co najmniej 50% jej obszaru jest widoczne przez co najmniej 1 sekundę w przypadku reklam display lub co najmniej 2 sekundy w przypadku reklam wideo. Jest to przydatne w przypadku oceny jakości poszczególnych witryn i placementów.

CPC – za każde kliknięcie w reklamę.

CPA – za każdą wskazaną akcję wykonaną przez użytkownika.

Dodatkowo w Pragmatic:

SUC – successful unique clicks – kliknięcia, które kończą się pełnym załadowaniem strony.

CPS – rozliczenie za procent od sprzedaży.

Rozliczenia hybrydowe jak: CPC + CPS, CPL + CPS – pozwalają zastosować dwa typy rozliczenia w jednej kampanii.

Rozliczenia per kategoria – mogą to być różne stawki za zakup różnych kategorii czy produktów w zależności od marży.

modele rozliczeń kampanii
Modele rozliczeń kampanii w Pragmatic Campaign Manager

Jak wykorzystać integrację z Google Campaign Manager?

Wielu użytkowników wskazuje system raportowy Campaign Managera, jako skomplikowany. Integracja danych z platformą Pragmatic pozwala na:

Raporty łatwe do zrozumienia – wizualizacja danych na wykresach, żeby ułatwić zrozumienie dużych zbiorów wymiarów i metryk.

Personalizacja raportów – często musimy wykonać dużo dodatkowej pracy w excelu, żeby uzyskać wymagany efekt. Można to uzyskać w sposób automatyczny poprzez zastosowanie odpowiednich algorytmów.

Łatwe zarządzanie kosztami i optymalizacją – szybkie podsumowanie kosztów, żeby inwestować w najlepsze placementy.

Łatwy dostęp do dowolnych danych – przy takiej liczbie dostępnych wymiarów i metryk ciężko przeprowadzać analizy na najniższych poziomach.

DCM-Impressions-clicks
Impressions & Clicks per Day

facebook linkedin twitter search-icon