18 sierpnia 2021 Partnerstwa

Badania i Rozwój: PragmaticAD współpracuje z Politechniką Łódzką

Politechnika Łódzka
PragmaticAD » Blog » Badania i Rozwój: PragmaticAD współpracuje z Politechniką Łódzką

Badania i rozwój

PragmaticAD współpracuje z Politechniką Łódzką, ponieważ rozwój rynku usług cyfrowych stawia oferującym je firmom coraz wyższe wymagania w zakresie innowacyjnych rozwiązań. Opracowanie i wdrożenie konkurencyjnych produktów i usług może zostać osiągnięte poprzez współpracę przedsiębiorców z wiodącymi jednostkami badawczymi. Doskonałym przykładem rodzącej się synergii, jest trwająca od ponad roku współpraca PragmaticAD z zespołem pracującym w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.

PragmaticBOX – Marketing Intelligence Platform

Jako firma z sektora digitaltech, w PragmaticAD stale rozwijamy platformę PragmaticBOX – Marketing Intelligence. Ideą platformy, jest budowanie dla naszych klientów możliwości (w odpowiednio przetworzonych danych) do dalszych działań sprzedażowych oraz umożliwienie podejmowania właściwych decyzji, na podstawie realnych danych. Udostępniamy narzędzia pozwalające budować nowe kanały sprzedaży, wykorzystujące zawartą w danych wiedzę.

Nasza praca wymaga ciągłej analizy zbieranych w jednym miejscu danych, ze wszystkich aktywności marketingowo – sprzedażowych, prowadzonych przez naszych klientów za pomocą zróżnicowanych narzędzi w wielu kanałach.

Synergia jednostki naukowej z biznesem

Dzięki połączeniu doświadczenia biznesowego i znajomości rynku zespołu PragmaticAD, ze stale rosnącym potencjałem naukowym Instytutu Informatyki Stosowanej, mamy ambicję by opracować przełomowe rozwiązania w zakresie przetwarzania i analizy danych cyfrowych i rzucić wyzwanie największym graczom.

Zespół IIS posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i implementacji rozwiązań wykorzystujących i rozwijających najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji. Dzięki współpracy z PragmaticAD, zespół ma szansę zmierzyć się z problemami, przed którymi stają dostawcy usług cyfrowych. Nawiązanie dialogu, choć wymagało znalezienia wspólnego języka, już pozwoliło nam na opracowanie ciekawych rozwiązań, atrakcyjnych dla obu stron -naukowej i biznesowej.

Budowanie wartości dla Twojej firmy to nasza codzienność

Problemy, z którymi mierzy się połączony zespół, stanowią wyzwanie na wielu płaszczyznach. Właściwa analiza potrzeb i trendów rynkowych, prowadzi do rozpoznania szeregu problemów badawczych. Z uwagi na dostępność obszernych zbiorów heterogenicznych danych, rozważone zostanie zastosowanie strategii uczenia głębokiego, rozszerzonych o mechanizmy (takie jak logika rozmyta i wnioskowanie przybliżone) umożliwiające uwzględnienie – typowej dla rozważanej klasy problemu – niedoskonałości wykorzystywanych w procesie predykcji argumentów.

Ponadto objętym obszarem prac jest analiza hybrydowych podejść, w których agregacja statystycznych i rozmytych metod analizy danych z metodami uczenia maszynowego jest dokonywana na różnych poziomach i etapach przetwarzania, np. w odniesieniu do fazy budowy reprezentacji rozważanych procesów (nieliniowe przestrzenie cech), fazy klasyfikacji lub fazy wypracowywania decyzji na bazie wyników klasyfikacji. Również dobór lub wypracowanie najbardziej optymalnego algorytmu porównywania danych wskazującego zależności pomiędzy przetwarzanymi danymi i wnioskowaniem na wielu płaszczyznach. Nasze badania dały możliwość wdrożenia w platformie metodologii umożliwiającej wartościowanie danych (rozpoznawanie sztucznego ruchu i danych zaburzających obraz i wnioskowanie, oczyszczanie i sortowanie danych, itd.)

Zaufanie, inowacyjność i pasja

Rozwiązanie tych problemów będzie nie tylko dużym wkładem w polską naukę, ale także pozwoli użytkownikom platformy PragmaticBOX na uzyskanie przewagi rynkowej i umożliwi konkurowanie ze światowymi gigantami. Wszyscy zaangażowani we współpracę z dużym optymizmem patrzą w nadchodzące miesiące i lata współpracy.

„Z ogromnym zadowoleniem patrzę na efekty naszej dotychczasowej współpracy z zespołem badawczym Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Dotychczas wypracowane rozwiązania realnie podnoszą naszą konkurencyjność oraz bezpośrednio przekładają się na wartości, które oferujemy naszym Klientom, jako Partner technologiczny. Ostatecznie, to jakość danych decyduje o skuteczności prowadzonych działań reklamowych.

W odróżnieniu od większości firm technologicznych nie dostarczamy wyłącznie rozwiązań softwerowych, ale oferujemy realne wsparcie w zakresie cyfrowej transformacji.

Plan współpracy, który wdrożyliśmy pozwala mi bardzo optymistycznie patrzeć na realizację ambitnych celów, którym chcemy sprostać w najbliższym czasie.” Piotr Leszkowicz, CEO PragmaticAD

badania i rozwój insytut informatyki stosowanej
facebook linkedin twitter search-icon